Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05000/2021
Első irat érkezett: 12/22/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési tábla kihelyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/17/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a Győri Törvényszék 1.K.700.346/2021/4. számú végzése és a Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az ügy előzményeként előadja, hogy a használatában álló ingatlanra nem tud gépjárművel ki- és behajtani, mivel a kapubejáróval szemben várakozó gépjárművek a kapubejáró használatát akadályozzák, ami a KRESZ 41. § (2) bekezdés c) pontjába ütközik. E helyzet orvoslása érdekében először a lakóhelye szerinti közútkezelőhöz fordult, amely megállapította, hogy a várakozó gépjárművek akadályozzák az ingatlanra való be- és kihajtást, és intézkedésre jogosultként a rendőrséget, illetve a közterület felügyeletet jelölte meg. E szervek hatáskörük hiányát állapították meg. Az indítványozó ezt követően megkereste a közlekedési hatóságként eljáró kormányhivatalt, amely a megkeresés nyomán a közútkezelőt a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezte. A közútkezelő a forgalmi rendet - korábbi megállapítása ellenére - nem módosította, és erről az indítványozót levélben tájékoztatta. E levél ellen az indítványozó közigazgatási pert indított, annak megállapítását kérve, hogy az alperes közútkezelő intézkedése elmulasztásával, illetve határozathozatal mellőzésével a közigazgatási cselekmény mulasztását követte el. Kérte továbbá az akadályozás megszüntetését és az alperes forgalomszabályozásra kötelezését, másodlagosan pedig alakszerű határozat meghozatalát. A Kúria döntése folytán megismételt eljárásban az indítványozó kereseti kérelmét pontosította, és az alperesi levél megsemmisítését, mulasztás megállapítását és "Megállni tilos!" tábla kihelyezésére kötelezését kérte. A Győri Törvényszék a megismételt eljárásban meghozott, és az alkotmányjogi panaszban támadott 1.K.700.346/2021/4. számú végzésével az eljárást megszüntette, mivel a megelőző kúriai iránymutatás szerinti vizsgálatot lefolytatva megállapította, hogy az ügyben közigazgatási jogvitának nincs helye. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró Kúria - az alkotmányjogi panaszban szintén támadott - Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta. Indokolásában rögzítette, hogy a Kormány útügyi közlekedési hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki, a helyi közút tulajdonosa és kezelője ilyen hatáskörrel nem rendelkezik. Önkormányzati hatósági ügy hiányában a közútkezelő hatóságnak nem minősül, így közútkezelői feladatai ellátása során határozathozatalra nem köteles.
Az indítványozó álláspontja szerint ezzel szemben a közútkezelő feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása közigazgatási cselekménynek minősül, ezért a bíróság fenti döntései az Alaptörvény XXIV. cikk (1) és (7) bekezdésébe ütköznek, valamint sértik a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát is. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Győri Törvényszék 1.K.700.346/2021/4. számú végzése és a Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
U) cikk (1) bekezdés g) pont
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5000_2_2021_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_5000_2_2021_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .