Ügyszám: IV/00399/2018
.
Első irat érkezett: 03/09/2018
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla PK.I.20.172/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, kampánysértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § és 27. §-a, valamint a Ve. 233. §-a alapján - a Szegedi Ítélőtábla PK.I.20.172/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kifogást nyújtott be a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) az időközi polgármester-választással kapcsolatban. Sérelmezte a választási kampány körülményeit, kérve a kampánysértés kivizsgálását. A HVB határozatával a kifogást elutasította elkésettség okán. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokon eljárt Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság határozatával az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a kifogást érdemben elbírálta és azt elutasította. A határozat ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjeszette elő, az Ítélőtábla a felülvizsgálati kérelmet érintettség hiányában érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti az Alaptörvény C) cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt hatalommegosztás elvét, mert korlátlan, másokat kizáró hatalomra törekvés történik, az önkormányzatiság területén, valamint a véleménnyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságot és a diszkrimináció tilalmát. Véleménye szerint ha a kormány tisztviselői állami szerepükben, befolyásukat felhasználva kampányolnak, az a választások tisztaságát sérti, amelyet a választási bizottságoknak választási kifogásként el kellett volna ismerniük az indítványozó által beküldött bizonyítékok alapján. .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Ítélőtábla PK.I.20.172/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
C) cikk (2) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
IX. cikk (5) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
37. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_399_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_399_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.03.12 17:00:00 1. öttagú tanács
.
..