Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00939/2019
Első irat érkezett: 05/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás, véleménynyilvánítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók előadták, hogy óriásplakátot rongáltak meg közösen, így őket társtettesként elkövetett rongálás vétségében találta bűnösnek a bíróság. A másodfokú bíróság a büntetést enyhítette. A jogerős ítélet ellen a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványt nyújtott be felmentés érdekében, amelyben kifejtette, hogy álláspontja szerint az indítványozók a plakátokon az eredeti üzenettel ellentétes véleményt jelenítettek meg, illetve az eredeti tartalom megjelenítését gátolták, amely nem veszélyes a társadalomra és ebből kifolyólag a terheltek büntetőjogi felelőssége kizárt. A Kúria az első- és másodfokú bíróságok ítéleteit hatályában fenntartotta. Álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága a büntetőjogi felelősségre vonás akadályának nem tekinthető. Alapjog-gyakorlásra hivatkozás önkényt nem igazolhat.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett döntés sértette az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdése szerinti véleménynyilvánításhoz való jogát, mivel az indítványozók közügyekkel összefüggő véleményt fejtettek ki, amely nem eredményezheti a büntetőjogi felelősségre vonásukat..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_939_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_939_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.01.21 10:00:00 Teljes ülés
2020.05.26 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Bfv.III.1.408/2018/10 of the Curia (impairment, expression of opinion)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.