Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02196/2022
Első irat érkezett: 09/26/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.650/2021/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.650/2021/19. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.34/2020/34. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 42.Kb.2/2017. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a katonai bíróság jogerősen bűnösnek mondta ki hivatali helyzettel visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettében, és társtettesként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, ezért őt két év hat hónap börtön fokozatú szabadságvesztés-büntetésre, három év közügyektől eltiltásra, pénzbüntetésre és százezer forint vagyonelkobzásra ítélte.
A Kúria a jogerős ítéletet az indítványozó vonatkozásában hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a hatékony védelemhez való joga, mert a bíróság az ő ártatlanságát alátámasztó tanúk nyilvános tárgyaláson való meghallatását a tisztességes eljárás elvével össze nem egyeztethető okból utasította el. Az indítványozó szerint a bíróság az ártatlanság vélelmének elvét sértve nem vette figyelembe azt, hogy a tanút soha nem ítélte el a bíróság jogerősen azon bűncselekményért, amire a bíróság tényként hivatkozik, és erre alapozva ítélte el az indítványozót, ami sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot is. Álláspontja szerint a bírósági eljárásban nem érvényesült a fegyverek egyenlőségének elve, mivel a legfontosabb bizonyítási indítványainak nem adott helyt a bíróság, ennek következtében a védelemhez való joga is kiüresedett..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Bfv.III.650/2021/19. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.34/2020/34. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 42.Kb.2/2017. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2196_3_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2196_3_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2196_2022.pdfSz_IV_2196_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Bfv.III.650/2021/19 of the Curia (offence of accepting bribe in office)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .