Ügyszám: IV/01820/2017
.
Első irat érkezett: 09/20/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.586/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.586/2016/6. számú ítélete és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.023/2015/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság az indítványozó terhére adóhiányt állapított meg, valamint adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte. Az indítványozó a közigazgatási határozat felülvizsgálatát kezdeményezte, amelynek során a bíróság a keresetét elutasította. A Kúria az ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírói döntések sértik az Alaptörvény XXIV. cikke szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel az eljáró adóhatóság - az indítványozó többszöri és kifejezett kérelme ellenére - nem alkalmazta, illetve contra legem alkalmazta a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.I.35.586/2016/6. számú ítélete, Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.27.023/2015/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk
XXVIII. cikk
XXX. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1820_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1820_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
..