Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02939/2021
Első irat érkezett: 07/28/2021
.
Az ügy tárgya: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 90. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (életfogytig tartó szabadságvesztés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/11/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/08/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 90. § (2) bekezdésének „Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet meghaladná, vagy a törvény szerint a bűncselekmény életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni.” mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a Pécsi Ítélőtábla Bf.I.71/2019/55. számú ítélete felülvizsgálatát kérte az Alkotmányíróságtól.
Az indítványozót a Pécsi Törvényszék elsőfokú ítéletében rablás bűntette miatt indult büntetőeljárásban, mint erőszakos többszörös visszaesőt mérlegelés nélkül életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Btk. 90. § (2) bekezdése alapján. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a döntést csak annyiban változtatta meg, hogy az indítványozó cselekményét további 1 rendbeli magánlaksértés bűntettére minősítette, és az életfogytig tartó szabadságvesztés halmazati büntetésként tekintette kiszabottnak, ugyanakkor mellőzte a feltételes szabadságra bocsátás kizárására vonatkozó rendelkezést, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó előadása szerint a jelen ügyben felvetett kérdés alapvető alkotmányjogi jelentőségű, mivel a személyi szabadság lehető legszigorúbb korlátozását teszi kötelezővé a jogalkalmazó a bíróságok számára a „három csapás” néven ismert szabály által. Az Alkotmánybíróság 23/2014. (VII. 15.) számú határozatában már foglalkozott a három csapás néven elhíresült büntetőjogi szankciós elvvel, melynek során megsemmisítette a Btk. 81. § (4) bekezdését.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás a jogalkalmazói mérlegelés lehetőségét teljes egészében elvonja, lehetetlenné teszi az egyéniesített büntetéskiszabást, így sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Jelen ügy gyakorlati példája az Alkotmánybíróság fenti határozatában kifejtett alkotmányossági aggályra, miszerint a törvényalkotó elvonta annak lehetőségét, hogy az indítványozó szabadsághoz való jogát a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan korlátozza. Az indítványozó hangsúlyozza, hogy a három cselekménye közül önmagában egyik sem büntethető életfogytig tartó szabadságvesztés büntetéssel. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 90. § (2) bekezdése
    Pécsi Ítélőtábla Bf.I.71/2019/55. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
IV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2939_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_2939_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2939_6_2021_Amicus_curiae_anonim_IM.pdfIV_2939_6_2021_Amicus_curiae_anonim_IM.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.03.08 9:15:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against section 90 (2) of the Act C of 2012 on the Criminal Code (life imprisonment)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.