Ügyszám: IV/00344/2016
.
Első irat érkezett: 02/19/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.201/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felszámolási eljárás vagyonértékesítési szabályai, stratégialilag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.201/2015/6. számú ítélete alaptörvény-ellensségének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól, a Fővárosi Ítélőtábla 15.Gf.40.010/2015/5/II. számú másodfokú és a Székesfehérvári Törvényszék 34.G.40.018/2014/29. számú elsőfokú ítéletére is kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó perbeli felperes álláspontja szerint az eljárt bíróságok nem tettek eleget indokolási, további tényállástisztázási kötelezettségüknek, illetve az első és másodfokon eljárt bíróságok a tárgyi adásvételi szerződés alapját képező szakértői bizonyítást mellőzték, továbbá nem vizsgálták, hogy a felszámoló a tárgyi értékesítésre, illetve a zártkörű pályázatra vonatkozó, a Cstv.-ben előírt szabályokat megtartotta-e eljárása során. Az indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság az általa előterjesztett bizonyítási indítványokat indokolás nélkül elutasította, továbbá az eljárt bíróságok nem értékelték azt a tényt, hogy a felszámoló megsértette a közjegyző igénybevételére vonatkozó előírásokat.
Az indítványozó álláspontja szerint az első és másodfokon eljárt bíróságok tévesen állapították meg, hogy az ügyben a Cstv. 67. § (9a)-(9h) bekezdései nem alkalmazandók, figyelmmel az I. r. alperesnek a stratégialilag kiemelt gazdálkodó szervezet körébe tartozásának kérdésére. Az indítványozó álláspontja szerint a 112/2012. (VI.4.) Korm. rendelet stratégialilag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette az I. rendű alperest, ugyannakor az eljárt bíróságok ezzel ellentétes tartalmú megállapítást tettek.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria támadott határozatában jogszabálysértően rögzítette, hogy a perben a bíróságok a Pp. 206. § (1) bekezdésével összhangban jártak el.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott határozatok a fentiek okán az Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdésébe és 28. cikkébe ütköznek, ezért sértik az indítványozónak a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát..
.
Indítványozó:
    Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Gfv.VII.30.201/2015/6. számú ítélete
    a Fővárosi Ítélőtábla 15.Gf.40.010/2015/5/II. számú ítélete
    a Székesfehérvári Törvényszék 34.G.40.018/2014/29. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_344_2_2016_ind_kieg.pdfIV_344_2_2016_ind_kieg.pdfIV_344_0_2016_inditvany.pdfIV_344_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..