Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01734/2019
Első irat érkezett: 10/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.014/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § ) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján és a Ve. 233. §-a alapján - a Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.014/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - polgármester-jelölt - előadta, hogy a Facebook közösségi oldalon bejegyzést tett közzé a Szekszárdon zajló beruházásokról, amelyekről fényképeket is közölt.
Egy magánszemély kifogást nyújtott be a helyi választási bizottsághoz (HVB) az indítványozóval szemben. A HVB a kifogást elutasította. A fellebbezés nyomán eljáró területi választási bizottság (TVB) megállapította, hogy az indítványozó bújtatott kampánytevékenységet folytatott azáltal, hogy kampányidőszakban a Facebook oldalán, egy képviselőjelölt körzetében megvalósuló beruházásról tett közzé fényképfelvételt, ugyanis álláspontja szerint az önkormányzati feladatokat és azok megjelentetését el kell különíteni a kampánytevékenységtől. A TVB a HVB határozatát mergváltoztatta, és megállapította, hogy az indítványozó megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőségre vonatkozó választási alapelvet. A bíróság a TVB határozatát helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság az Alaptörvény IX. cikkében biztosított jogok alkotmányos tartalmát elmualsztotta érvényre juttatni, mivel az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdéésben foglalt mérlegelési tesztet érdemben nem végezte el..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.014/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1734_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1734_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megsemmisítette a Pécsi
Ítélőtábla választási kampány ügyben hozott döntését. Az ügy előzményei szerint
az indítványozó polgármester (egyben a 2019. évi választáson nyilvántartásba
vett jelölt) egy, a városban zajló beruházásról közösségi oldalán egy
bejegyzést osztott meg, amely miatt egy magánszemély kifogást terjesztett elő a
választási eljárásról szóló törvényben foglalt alapelvek megsértésére
hivatkozással. A kifogást a helyi választási bizottság elutasította, azonban a
fellebbezés folytán eljáró területi választási bizottság határozatával
megállapította az esélyegyenlőségre vonatkozó választási alapelv sérelmét, és a
helyi választási bizottság határozatát megváltoztatta. A döntés indokolása
szerint az indítványozó bújtatott kampányt folytatott azáltal, hogy
kampányidőszakban a közösségi oldalán egy képviselőjelölt körzetében
megvalósuló beruházásról tett közzé fényképfelvételeket. Az indítványozó
felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Pécsi Ítélőtábla a területi választási
bizottság határozatát a támadott határozatával helybenhagyta. Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ítélőtábla az esélyegyenlőség
alapelvének alkotmányosan nem igazolható, kiterjesztő értelmezésével súlyosan
korlátozta a hivatalban lévő, a választásokon jelöltként is induló polgármester
véleménynyilvánítási szabadságát kampányidőszakban, ugyanis az értelmezése
lehetetlenné tenné a hivatalban lévő politikai szereplők számára, hogy saját
rátermettségüket a már elért eredményeik felmutatásával támasszák alá. Az
Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában kimondottakkal összhangban
kifejtette, hogy egy polgármester vagy más önkormányzati képviselő
kampányidőszakban is gyakorolhatja fennálló megbízatásából fakadó jogait,
illetve teljesítheti kötelezettségeit. Pusztán arra tekintettel, hogy újabb
választáson meg kívánja mérettetni magát, vagyis jelöltként részt vesz a
kampányban, közhivatal viseléséhez való jogának gyakorlása és
véleménynyilvánítási szabadsága általában nem korlátozható. Úgy kell tehát a
hivatalban lévő polgármesternek kampányolnia, hogy a helyzetéből alapvetően
fakadó előnyökön túl támogatást az önkormányzat részéről ne élvezzen, ebből
azonban semmiképp sem következik, hogy hivatalban lévő polgármesterként
egyáltalán nem folytathat kampánytevékenységet, mindössze arra kell ügyelnie,
hogy kampánytevékenysége során kettős szerepkörét szétválasztva járjon el.
Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az ítélőtábla végzését
megsemmisítette.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.04 16:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.