Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02273/2022
Első irat érkezett: 10/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 1.K.701.316/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésrendészeti eljárás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 1.K.701.316/2021/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók, mint az építésrendészeti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlan haszonélvezői, sérelmezik, hogy a szomszédos telken folyamatban volt építésrendészeti eljárást az építési hatóság megszüntette. Sérelmezik továbbá, hogy a szomszédos ingatlan nyugati homlokzatán az építésügyi szabályokat sértő munkálatokkal kapcsolatban az építési hatóság nem folytatott le építésrendészeti eljárást. Végül hivatkoznak arra, hogy egyikük sérülékeny csoportba tartozó fogyatékossággal élő személy, ugyanakkor az építési hatóság nem biztosította számára a támogatott döntéshozatal lehetőségét. Keresetüket a bíróság elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljárás során elsődlegesen a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjoguk sérült, amely további alapjogsérelmet is maga után vont, így az emberi méltósághoz, a személyi szabadsághoz és biztonsághoz, a magán- és családi élet nyugalmához, a tulajdonhoz való joguk sérelmét..
.
Támadott jogi aktus:
  a Győri Törvényszék 1.K.701.316/2021/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2273_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2273_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2273_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2273_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2273_2022.pdfSz_IV_2273_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 1.K.701.316/2021/14 of the Győr Regional Court (termination of building regulatory proceedings)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .