Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02001/2022
Első irat érkezett: 09/02/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas eljárás; vádindítvány aláírása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/19/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozót a bíróság pótmagánvádas eljárásban bűnösnek találta sikkasztás bűntettében, és szabadságvesztés-büntetést szabott ki vele szemben, amelyet próbaidőre felfüggesztett.
Az indítványozó előadja, hogy a bírósági eljárás alapjául szolgáló vádindítványt csak a sértett jogi képviselője látta el aláírásával, maga sértett nem, így az nem tekinthető joghatályosnak, az alapján - a Be. rendelkezései és a 3454/2021. (XI. 3.) AB határozatban foglaltak szerint - a büntetőeljárás lefolytatására nem lett volna lehetőség, az ítéletek sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint a törvény előtti egyenlőség elvét..
.
Támadott jogi aktus:
  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.543/2020/38. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2001_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_2001_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .