Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00379/2022
Első irat érkezett: 02/04/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalansági eljárás, támogatási szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/07/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú végzése és a Pécsi Törvényszék 6.K.701.196/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügy tényállása szerint az indítványozó - önkormányzat, egyben az ügy felperese - vissza nem térítendő támogatást nyert el önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, amelyre tekintettel az indítványozó támogatási szerződést kötött a támogató hatósággal, a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes hatóságával. Az indítványozóval szemben az irányító hatóság szabálytalansági eljárást kezdeményezett, amely eljárás szabálytalanság megállapításával zárult és a szabálytalanság jogkövetkezményeként a vállalkozási szerződés pénzügyi korrekcióját rendelte el. Az indítványozó jogorvoslati kérelme alapján a Miniszterelnökség illetékes államtitkársága - az ügy alperese - az irányító hatóság döntését helybenhagyta. Az indítványozó közigazgatási pert kezdeményezett a döntéssel szemben. A Pécsi Törvényszék - az indítványozó által is támadott - végzésével a keresetlevelet visszautasította. A törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az alperes döntése nem minősül közigazgatási cselekménynek, ezért annak jogszerűségének vizsgálata nem lehet közigazgatási per tárgya, a támogatói okirattal létrejött szerződéses jogviszonyra pedig nem alkalmazhatóak mögöttes szabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései. A végzés ellen az indítványozó felperes fellebbezést nyújtott be, amelynek nyomán a Kúria helyben hagyta a törvényszék döntését és megállapította, hogy jogszerű volt a keresetlevél visszautasítása és a végzés megfelel a Kúria gyakorlatának. Mind a törvényszék, mind a a Kúria felhívta az indítványozó figyelmét a polgári perben történő igényérvényesítés lehetőségére.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott végzésekben a bíróságok helytelenül jutottak arra a következtetésre, hogy az ügyben közigazgatási eljárásnak nincs helye. Sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése, a 25. cikk (2) bekezdése és a 28. cikke azáltal, hogy a szabálytalansági vizsgálat tárgyában született döntés törvényességéről a közigazgatási perekben eljáró bíróság érdemi döntést nem hozott, és megfosztotta ezáltal az indítványozót a hatékony jogorvoslathoz való jogától. Az indítványozó egyebekben megjegyezte, hogy párhuzamosan polgári peres eljárás keretében az eljáró bíróság a keresetlevél áttételéről döntött és megállapította, hogy a közigazgatási bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel..
.
Indítványozó:
  Aparhant Község Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú végzése, Pécsi Törvényszék 6.K.701.196/2021/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_379_0_2022_inditvany_anonim.pdfIV_379_0_2022_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_379_2022.pdfSz_IV_379_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Kpkf.VI.41.146/2021/3 of the Curia (irregularity procedure, grant contract)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .