Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00967/2019
Első irat érkezett: 06/04/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi és Munkaügyi bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) Ör. elleni alkotmányjogi panasz (települési adó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelet (Ör.) egészének, de különösen a 3. § (1) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés bevezette a települési adót. A települési adó bevezetésének az indokát a közteherviselésben részt nem vevő, elhanyagolt mezőgazdasági ingatlanok adóztatásba vonása indokolta. Az inditványozót az illetékes önkormányzati adóhatóság települési adó megfizetésére kötelezte a sérelmezett Ör. alapján.
Az indítványozó álláspontja szerint az Ör. megalkotása során a helyi önkormányzat a rendeletalkotási jogát nem a társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolta. A települési adó bevezetésének célja a művelési ágtól eltérő hasznosítás szankcionálása, a tulajdonosok okszerű gazdálkodásra kényszerítése, az adott területek rendben tartása céljából. Mindez viszont nem lehet a helyi adó bevezetésének indoka, a helyi önkormányzat tehát a rendeletalkotási jogát nem a társadalmi rendeltetésének megfelelően gyakorolta. A települési adó bevezetése ugyanis nem szolgálhat szankcióként olyan mulasztásokra kiterjedően, amelyek egyéb, e célra bevezetett szankciók alkalmazásával szüntethetők meg. Az önkormányzat nem élhet vissza jogkörével, azaz nem tulajdoníthat a települési adónak olyan célt, amely a közteherviselés általános funkciójától idegen.
A fentiek alapján az indítványozó állsápontja szerint az Ör. alaptörvény-ellenes, mert sérül a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-án keresztül a közteherviselésre vonatkozó, az Alaptörvény 32. cikkébe foglalt rendelkezés.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képvsielő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú Ör.
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés
32. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_967_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_967_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_967_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_967_4_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .