Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00140/2023
Első irat érkezett: 01/18/2023
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 10.K.700.984/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatási jogvita; doktori értekezés, veszélyhelyzet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 10.K.700.984/2022/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagos kérelmében - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Felsőokt. tv.) 53. § (4) bekezdése és 114. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó 2015. január 1-jén kezdte meg doktori képzését, doktorjelölti viszonya a képzés elvégzését követően, 2018. október 16-án jött létre. Mivel a doktorjelölti jogviszony létesítésétől számított két éven belül doktori értekezését nem nyújtotta be a doktori iskola vezetője határozatával az indítványozó hallgatói jogviszonyát megszüntette. A döntés ellen az indítványozó jogorvoslattal élt, az egyetem rektora a jogorvoslati kérelmet a Felsőokt. tv. 53. § (4) bekezdésre hivatkozva elutasította. A rendelkezés értelmében a doktorjelölti jogviszony megszűnik, [...] ha a doktorjelölt a jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be doktori értekezését. A doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról szóló 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében a Kormány a hasonló helyzetek kezelésére ugyenezen kötelezettségre ugyanezen indokból halasztást biztosított azoknak, akik komplex vizsgájukat 2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítették. Az indítványozó ugyanakkor e személyi körbe nem tartozik, mivel tanulmányait a Felsőokt. tv. 2015. szeptember 1-én hatályban volt rendelkezése alapján kezdte meg. Az egyetem rektora határozatában rögzítette azt is, hogy a Korm. rendelet kiterjesztő értelmezésére és méltányosságra az indítványozó esetében nincs lehetőség. Az indítványozó a rektori döntés ellen keresetet nyújtott be. Az eljáró bíróság az ügyben bírói normakontroll indítványt nyújtott be, amelyet az Alkotmánybíróság 352/2022. (VII: 25.) AB végzésével visszautasított. A Győri Törvényszék a panaszban támadott ítéletével az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság döntése azáltal, hogy megfosztotta, illetve a vele összevethető helyzetben lévő, a koronavírus pandémia által érintett, de a Korm. rendelet 1. §-a hatálya alá tartozó hallgatókhoz képest kellő súlyú alkotmányos indok nélkül elzárta a doktori tanulmányai folytatásának lehetőségétől, a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik, valamint sérti a X. cikk (1I) bekezdésében foglalt tanuláshoz való jogát. Tekintettel arra, hogy a támadott határozat szorosan összefügg az alkalmazott - az alkotmányjogi panaszban sérelmezett - jogszabály tartalmával, amelynek nyelvtani értelmezése, illetve kiterjesztő értelmezése adott alapot az ítéletnek megfelelő álláspont kialakítására, az indítványozó a Felsőokt. tv. 53. § (4() bekezdése és 114. § (2) bekezdése megsemmisítését is kéri..
.
Támadott jogi aktus:
    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdése és 114. § (2) bekezdése
    a Győri Törvényszék 10.K.700.984/2022/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_140_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_140_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_140_2023.pdfSz_IV_140_2023.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 10.K.700.984/2022/3 of the Győr Regional Court (higher education dispute; doctoral thesis, situation of danger)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.