Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01351/2018
Első irat érkezett: 09/04/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közlekedésigazgatási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a alapján – a Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kérelmet terjesztett elő vezetői engedélye kiállítása érdekében. Az elsőfokú hatóság a kérelmet elutasította, melyet a másodfokú hatóság helybenhagyott. Az indítványozó közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte a bíróságnál, aki a felperes keresetét elutasította, mivel érvelése szerint a felperes vezetői engedélyét külföldön visszavonták és annak megújításához orvos-pszichológiai szakvélemény szükséges. A felperes a Kúriához, mint felülvizsgálati bírósághoz fordult, aki az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta, de eltérő tényállásra alapozta a döntését.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejti, hogy a Kúria ítélete nem felel meg az Alaptörvény E) cikkében foglaltaknak, s ennek következményére alapozza többi jogosultságának sérelmét. Az indítványozó szerint a Kúria ítélete a tényállással és a bizonyítékokkal ellentétes megállapításokat tartalmaz, ezért sérül az Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdés szerinti tisztességes eljáráshoz való joga. Álláspontja szerint a Kúria megsértette az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdés szerinti egyenlő bánásmód elvét is, amikor is a bíróság őt eltérő módon kezelte a vele azonos helyzetben lévőkkel szemben. Panaszában hivatkozik továbbá az Alaptörvény XXVII. cikk (1) bekezdés szerinti szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogának sérelmére is, mivel a Kúria érvelése szerint az indítványozó csak a német jog szerinti orvos-pszichológiai szakvélemény birtokában szerezhet új vezetői engedélyt. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1351_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1351_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1351_4_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1351_4_2018_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1351_2018.pdfSz_IV_1351_2018.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .