Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01369/2018
Első irat érkezett: 09/10/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.166/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - Kúria Gfv.VII.30.166/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó szerződés létre nem jötte, teljes, illetve részleges érvénytelenségének megállapítása iránt terjesztett elő keresetet lízingügyekkel foglalkozó részvénytársaság ellen. Az elsőfokú bíróság a szerződés létre nem jöttének megállapítására vonatkozó kereseti kérelmet elutasította, másodlagosan a szerződés érvénytelenségét megállapította, jogkövetkezményként a szerződést érvényessé nyilvánította azzal, hogy a kamat éves induló mértékét meghatározta. Az indítványozó fellebbezésére eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A felülvizsgálat során a Kúria a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozással, hogy az indítványozó kérelme 3 millió forint alatti összeg marasztalására irányul (a Pp. 271. § (2) bekezdése értelmében nincs helye felülvizsgálatnak).
Az indítványozó sérelmezi, hogy a szerződés létre nem jötte, illetve érvénytelenségének megállapítása iránt előterjesztett kereseti kérelmét a Kúria "kifordította" úgy, hogy az valójában marasztalásra irányult. Érvelése szerint az érvénytelenség megállapítása esetén a jogkövetkezményről való döntésében a bíróság nincs kötve a kereseti kérelemhez, ezért az nem is képezhette a kereseti kérelem részét. Hivatkozik a Pp.271. § (2) bekezdésére, ami alapján az értékhatárból való kizárás a megállapításra irányuló keresetekre nem vonatkozik. Azáltal, hogy a Kúria keresetét iratellenesen kifordította, a Pp. 271. § (2) bekezdése második mondatát "contra legem" alkalmazta, sérül a jogorvoslathoz, valamint a tisztességes eljáráshoz való joga. Az pedig, hogy a Kúria más tanácsa a megállapítási keresetek körében nem dönt iratellenessen és érdemben foglalkozik a kérelemmel, az egyenlő bánásmódhoz való jogát sérti..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Gfv.VII.30.166/2018/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1369_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1369_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1369_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1369_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.