Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01878/2022
Első irat érkezett: 08/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.359/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyéb érdekelt végrehajtási kifogása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Gyulai Törvényszék 9.Pkf.25.873/2021/2. számú végzése és a Kúria Pfv.I.20.359/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó egyéb érdekeltként végrehajtási kifogást nyújtott be a tartozása biztosítékául szolgáló ingatlan árverezését megelőző értékbecsléshez kapcsolódóan. A bíróság a kifogást jogerősen hivatalból elutasította, mivel a kifogást az indítványozó a törvényben meghatározott határidőn túl terjesztette elő. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mivel az törvényben kizárt.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben a tisztességes bírósági eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz való joga megsértésére hivatkozik, azt állítja, hogy a támadott döntések következtében sérült a jogbiztonság és a tulajdonhoz való joga, emellett a törvény előtti egyenlőség garanciája sem teljesült..
.
Támadott jogi aktus:
  A Gyulai Törvényszék 9.Pkf.25.873/2021/2. számú végzése, a Kúria Pfv.I.20.359/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1878_4_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1878_4_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1878_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_1878_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .