Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01698/2017
Első irat érkezett: 08/30/2017
.
Az ügy tárgya: a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Békési Járásbíróság 2.P.20.456/2015/22. számú végzése, a Gyulai Törvényszék 2.Pkf.25.736/2016/2. számú végzése, valamint a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességét kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen kölcsöntartozás megfizetése iránt indult peren a Békési Járásbíróság végzése ellen fellebbezést nyújtott be, azonban azt - a határidő előtti napon - az első fokon eljárt bíróság helyett a Gyulai Törvényszéken nyújtotta be. Az elsőfokú bíróság a fellebbezést elkésettség miatt hivatalból elutasította, arra hivatkozva, hogy a bírói gyakorlat alapján a fellebbezés benyújtásának időpontjának az elsőfokú bírósághoz történő beérkezés időpontját kell tekinteni, ha azt eredetileg nem ott terjesztették elő (BH1993.102.). Az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárás során a Kúria is határozatot hozott, Pfv.VI.20.181/2017. számon.
Az indítványozó szerint a bírói gyakorlat - és ennek alapján az ügyében hozott bírói döntések - ellentétesek az Alaptörvény XXIV. cikkében rögzített tisztességes és ésszerű határidőn belüli eljáráshoz, valamint a XXVIII. cikke szerinti jogorvoslathoz való joggal. Sérelmezi, hogy a bíróság nem alkalmazta a Pp. áttételre vonatkozó szabályait, valamint utal arra, hogy a bírói gyakorlat nem koherens sem a Ket (Ket. 102. § (1) bekezdés), sem a Pp. (Pp. 331. § (1) bekezdése) közigazgatási határozatok fellebbezésének határidejére vonatkozó szabályozásával..
.
Támadott jogi aktus:
  a Békési Járásbíróság 2.P.20.456/2015/22. számú végzése, a Gyulai Törvényszék 2.Pkf.25.736/2016/2. számú végzése, valamint a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
T) cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1698_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1698_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint against the ruling No. Pfv.VI.20.181/2017/4 of the Curia (deadline for appeal)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .