Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00203/2023
Első irat érkezett: 01/26/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (áru hamis megjelölése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszában a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint a büntetőügy VI. rendű terheltje bűnösségét állapította meg az elsőfokú bíróság 3 rendbeli, bűnsegédként elkövetett áru hamis megjelölése bűntettében, bűnsegédként elkövetett engedély nélküli külkereskedelem bűntettében, 3 rendbeli, bűnsegédként elkövetett rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettében, és folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettében. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet - annak a fellebbezésekkel érintett részét - megváltoztatta, és terheltek vonatkozásában enyhítette a börtönbüntetés időtartamát, egyebekben hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet. A jogerős döntéssel szembe az I. rendű terhelt és az indítványozó által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzésében hatályában fenntartotta a jogerős - a Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú és a Szegedi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Bf.II.563/2019/34. számú - ítéleteket.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a tárgyaláson való jelenlétről való lemondás jogintézményének szabályait és a Be. vonatkozó rendelkezéseit a jogszabály céljával ellentétesen értelmezte, amely contra legem jakalkalmazásnak minősül, és sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint az indokolási kötelezettség követelményének elmulasztása is a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelméhez vezetett. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_203_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_203_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria támadott végzése alaptörvény-
ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt előterjesztett
alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó mint
a büntetőügy VI. rendű terheltje bűnösségét állapították meg több bűntettben.
Az indítványozó felülvizsgálati indítvánnyal fordult a Kúriához. Kifogásolta,
hogy az elsőfokú bíróság annak ellenére tartott tárgyalást a távollétében, hogy
jelenléte a törvény értelmében kötelező lett volna. A tárgyaláson való
részvétel jogáról ugyan korábban lemondott, de érvelése szerint azzal, hogy a
2018. november 7-én tartott tárgyaláson védője útján jelezte, hogy észrevételt
kíván eljuttatni a bírósághoz, a korábban tett lemondó nyilatkozata
hatálytalanná vált, így a bíróság törvénysértő módon nem idézte az ezt követően
tartott tárgyalásokra. A Kúria a végzésében nem adott helyt az indítványozó
érveinek, így az indítványozó az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel véleménye
szerint a bíróságok eljárása megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát.
Az Alkotmánybíróság határozatában kifejtette, hogy az indítványozó
észrevételeiben kifejezetten kinyilvánította, hogy a továbbiakban sem
nyilatkozni, sem kérdésekre válaszolni, sem a tárgyalásokon részt venni nem
kíván. A 2019. február 6-i tárgyaláson jelenlévő védője nem tett észrevételt az
elhangzottakkal kapcsolatban, nem jelezte, hogy védence a további tárgyalásokon
jelen kíván lenni, idézésére indítványt nem tett. Az ezt követően tartott két
tárgyaláson sem kifogásolta, hogy védence idézésére nem került sor, sem
perbeszédében, sem az elsőfokú döntés elleni fellebbezésében nem sérelmezte az
indítványban kifogásolt eljárási szabálysértést. Az Alkotmánybíróság ezért az
alkotmányjogi panaszt elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.04.18 9:00:00 1. öttagú tanács
2023.09.26 9:00:00 1. öttagú tanács

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_203_2023.pdfSz_IV_203_2023.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.274/2021/14 of the Curia (false product-marking)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.