Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00203/2023
Első irat érkezett: 01/26/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (áru hamis megjelölése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/03/2023
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszában a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint a büntetőügy VI. rendű terheltje bűnösségét állapította meg az elsőfokú bíróság 3 rendbeli, bűnsegédként elkövetett áru hamis megjelölése bűntettében, bűnsegédként elkövetett engedély nélküli külkereskedelem bűntettében, 3 rendbeli, bűnsegédként elkövetett rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettében, és folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettében. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet - annak a fellebbezésekkel érintett részét - megváltoztatta, és terheltek vonatkozásában enyhítette a börtönbüntetés időtartamát, egyebekben hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet. A jogerős döntéssel szembe az I. rendű terhelt és az indítványozó által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzésében hatályában fenntartotta a jogerős - a Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú és a Szegedi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Bf.II.563/2019/34. számú - ítéleteket.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a tárgyaláson való jelenlétről való lemondás jogintézményének szabályait és a Be. vonatkozó rendelkezéseit a jogszabály céljával ellentétesen értelmezte, amely contra legem jakalkalmazásnak minősül, és sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint az indokolási kötelezettség követelményének elmulasztása is a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelméhez vezetett. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_203_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_203_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.04.18 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.274/2021/14 of the Curia (false product-marking)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.