Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00171/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.261/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.261/2019/10. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.G.41.575/2018/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes hitelszerződést kötött az alperessel gépjármű megvásárlásához. Az indítványozó kereseti kérelmében kérte annak megállapítását, hogy az kölcsönszerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) b) és e) pontjai alapján, valamint a kölcsönszerződés 7. pontjában megfogalmazott árfolyamkockázatról szóló tájékoztatás tisztességtelen volta miatt érvénytelen. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a megkötött hitelszerződés érvénytelen, és az érvénytelen hitelszerződést érvényesség nyilvánította. A másodfokú bíróság a keresetet teljes egészében elutasította.
Az indítványozó szerint az eljárás során sérült a törvényes bíróhoz való joga, a pártatlanság elve, a tulajdonhoz, a megkülönböztetés tilalmához, a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő alapjoga. A bíróság döntése az önkényes mérlegelés tilalmába ütközik. .
.
Indítványozó:
    Csorba Zoltán Edéné
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.261/2019/10. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 36.G.41.575/2018/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_171_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_171_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.