Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01059/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/02/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdése, a 16. § (4) és (6) bekezdése és a 27. §-a elleni alkotmányjogi panasz (Questor-károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/30/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdése, a 16. § (4) és (6) bekezdése és a 27. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a Questor korábbi ügyfele. Álláspontja szerint a hivatkozott jogszabály 15. § (4) bekezdése a diszkrimináció tilalmába ütközi [XV. cikk (2) bekezdés], mivel az indítványozónak harmincmillió forint feletti követelése esetén a teljes követelésről le kell mondani, így a jogszabályi rendelkezés azonos homogén csoportba tartozó Quaestor-károsultak között hátrányos megkülönböztetés tesz. A törvény 16. § (4) bekezdése pedig - az indítványozó álláspontja szerint - az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétesen von el szerzett jogokat. .
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 15. § (4) bekezdés 16. § (4) bekezdés 16. § (6) bekezdés 27. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1059_0_2016_inditvany.pdfIV_1059_0_2016_inditvany.pdfIV_1059_2_2016_ind_kieg.pdfIV_1059_2_2016_ind_kieg.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.