Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00574/2022
Első irat érkezett: 02/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.IV.10.092/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendkívüli lemondás jogkövetkezményei)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/20/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Fővárosi Törvényszék 12.M.70.153/2020/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Mf.31.036/2021/7. számú ítélete és a Kúria Mfv.IV.10.092/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó munkaügyi pert indított, amelyben közalkalmazotti jogviszonya rendkívüli lemondással történő megszüntetése jogszerűségének megállapítását, valamint azt kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest végkielégítés és felmentési időre járó illetmény megfizetésére. Keresetét a bíróság első- és másodfokon is elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárásban sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt joga, valamint a bíróságok eljárása a 28. cikkel ellentétes volt, mivel az ítéletet iratellenesen megállapított tényállásra alapították, nem vették figyelembe módosított keresetét, illetve a Kúria alapjogsértő módon nem bírálta el a bíróságok helytelen tényállás-megállapítására és bizonyítékértékelésére alapított felülvizsgálati kérelmét, arra hivatkozással, hogy a megsértett jogszabályi rendelkezést nem jelölte meg. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 12.M.70.153/2020/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Mf.31.036/2021/7. számú ítélete, a Kúria Mfv.IV.10.092/2021/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_574_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_574_2_2022_ind_kieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.06.21 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_574_2022.pdfSz_IV_574_2022.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Mfv.IV.10.092/2021/7 of the Curia (legal consequences of extraordinary resignation)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.