Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00085/2020
Első irat érkezett: 01/15/2020
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 52. § (1) bekezdése és a Kúria Bpkf.I.1043/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - elsődlegesen a büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 52. § (1) bekezdésének azon rendelkezése, miszerint „ha a sértett akár a büntetőeljárás megindítása előtt, akár azután meghal, helyébe egy hónapon belül hozzátartozója, törvényes képviselője vagy a sértett által jogszabály, illetve szerződés alapján eltartott személy léphet” alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, másodlagosan a Kúria Bpkf.I.1043/2019/2. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Hkf.127/2019/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 23.Bf.5244/2019/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy pótmagánvádas eljárásban a pótmagánvádló elhunyt, emiatt a pótmagánvádló helyébe kívánt lépni, mint örökös. A Be. 52. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ha a sértett akár a büntetőeljárás megindítása előtt akár azután meghal, helyébe egy hónapon belül hozzátartozója, törvényes képviselője, vagy a sértett által jogszabály, illetve szerződés alapján eltartott személy léphet. A Btk. 459. § 14. pontja szabályozza azt, hogy ki minősül hozzátartozónak. A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az indítványozó unokatestvére nem jogosult mint pótmagánvádló a vád képviseletére, emiatt az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a büntetőeljárást megszüntette. A végzés ellen fellebbezést nyújtott be az indítványozó, mint az elhunyt pótmagánvádló törvényes örököse. A harmadfokú bíróság a fellebbezést és az igazolási kérelmet elutasította hivatkozással arra, hogy a pótmagánvádló halálát követően a Be. 52. § (1) bekezdése értelmében a pótmagánvádló helyébe hozzátartozója, törvényes képviselője vagy a sértett által jogszabály illetve szerzősé alapján eltartott személy léphet, és ebben a körben az örökös nem szerepel. A Kúria az Ítélőtábla végzését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikkében rögzített tisztességes eljáráshoz való jog egyik részjogosítványa a bírósághoz fordulás joga, valamint a XV. cikkben biztosított törvény előtti egyenlőség követelménye és a megkülönböztetés tilalma. Álláspontja szerint a Be. 52. § (1) bekezdése indokolatlanul szűkíti le a sértett halála esetére a sértett helyében lépő személyek körét, és indokolatlanul zárja ki a jogutódokat (örökösöket) ebből a körből. .
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 52. § (1) bekezdése
    Kúria Bpkf.I.1043/2019/2. számú végzése
    Fővárosi Ítélőtábla 5.Hkf.127/2019/3. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 23.Bf.5244/2019/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_85_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_85_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_85_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_85_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.