Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00099/2023
Első irat érkezett: 01/16/2023
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Törvényszék 1.K.700.234/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíj adategyeztetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Veszprémi Törvényszék 1.K.700.234/2022/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és a hatósági határozatra kiterjedő hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó vonatkozásában nyugdíj adategyeztetési eljárás indult, melynek keretében a hatóság megállapította, hogy az indítványozó mennyi szolgálati idővel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a másodfokú hatóság nem fogadta el az indítványozó szakközépiskolai nyári szakmai gyakorlatát, és azt beszámítani nem tudta, az indítványozó a határozat ellen keresetet nyújtott be a bírósághoz. Az indítványozó érvelése szerint a szakmunkásképzést folytató szakközépiskolák tanulóinak biztosítási jogállása megegyezik a szakmunkástanulókéval, ezért indokolt a részére megállapított szolgálati idő felülvizsgálata.
A bíróság ítéletével a keresetet elutasította.
Az indítványozó szerint az ítélet és az általa felülvizsgált határozat sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, és a tulajdonhoz való jogot.
A tisztességes bírósági eljáráshoz való joggal összefüggésben sérelmezi, hogy a bíróság nem rendelt ki nyugdíjszakértőt, a bizonyítékokat és tényeket nem megfelelően értékelte..
.
Támadott jogi aktus:
    Veszprémi Törvényszék 1.K.700.234/2022/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_99_2_2023_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_99_2_2023_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.