Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01000/2020
Első irat érkezett: 06/09/2020
.
Az ügy tárgya: a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 23.Bv.116/2018/13. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.392/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 23.Bv.116/2018/13. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.392/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót 2010. december 6. napjától tartották fogva büntetés-végrehajtási intézetekben.
Az indítványozó 2016. július 6-án az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a fogvatartási körülményekkel kapcsolatos panaszát nyilvántartásba vették
Az indítványozó 2017. május 28-án alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő, melyet Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 23.Bv.116/2018/13. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított, tekintettel arra, hogy a kérelmező előzetesen nem terjesztett elő a Bv.tv. 144/B. §-ában foglaltak szerinti panaszt a börtönparancsnokhoz. A végzést a Szegedi Törvényszék mint másodfokú bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságoknak a Bv.tv. 436. § (10) és (11) bekezdése kapcsán alkalmazott jogértelmezése önkényes, okszerűtlen, sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, a törvény előtti egyenlőség követelményét, és a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmát, mert olyan cselekmény elvégzését (panasz korábbi benyújtását) várja el az indítványozótól, melynek - hatályos jogszabályi rendelkezések hiányában - nem tudott eleget tenni, és utólagos pótlására sincs már lehetősége..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 23.Bv.116/2018/13. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.392/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1000_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1000_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1000_2020.pdfSz_IV_1000_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 23.Bv.116/2018/13 of the Szeged Regional Court Penal Group and the ruling No. 2.Bpkf.392/2020/2 of the Szeged Regional Court (compensation due to detention conditions)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.