Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01850/2018
Első irat érkezett: 12/21/2018
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 14.Beüf.836/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás a büntetés-végrehajtási intézet elhelyezési körülményei miatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 14.Beüf.836/2018/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága felé az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kérelmet nyújtott be, amelyet elutasítottak arra tekintettel, hogy a jogszabályváltozás miatt Magyarországon megfelelő jogorvoslat áll rendelkezésre. Ezen megszüntetésről való értesülését követően - álláspontja szerint - határidőben nyújtotta be a bírósághoz a kártalanítási kérelmét.
A bíróság - a büntetés-végrehajtási intézetben levő fogvatartási körülmények nem megfelelő voltára tekintettel benyújtott - kártalanítási kérelmét elutasította. Az indokolás szerint a kérelem elkésett, mivel azt az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntét követően hat hónapon túl nyújtotta be az indítványozó.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása sértette az Alaptörvény B) cikk (1) beekzdésében foglalt jogbiztonság elvét, illetve a IV. cikk (4) bekezdése szerinti kártérítéshez való jogát..
.
Indítványozó:
    Kiskartali Zoltán
Támadott jogi aktus:
    Miskolci Törvényszék 14.Beüf.836/2018/6. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1850_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1850_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.