Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02868/2022
Első irat érkezett: 12/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.208/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszában a Békéscsabai Járásbíróság 4.P.20.132/2020/140. számú ítélete, a Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.481/2021/50. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.21.208/2022/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező eljárásban a bíróság a felek kiskorú gyermeke feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására az alperes anyát jogosította fel; a felperest - indítványozót - kötelezte a tartásdíj fizetésére. Az elsőfokú bíróság részletesen szabályozta az indítványozó és a gyermek közti - folyamatos, időszakos és technikai eszközzel történő - kapcsolattartást. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság részben megváltoztatta az elsőfokú döntést; módosította a hétközi kapcsolattartás rendjét; egyebekben az elsőfokú ítéletet helyben hagyta. Az indítványozó a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Kúria - mint törvényben kizártat - visszautasított.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntések által az eljárási szabálytalanságok miatt sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga; valamint sérült a pártatlan bírósághoz való joga a bíróságok elfogult jogalkalmazása révén. .
.
Támadott jogi aktus:
  Békéscsabai Járásbíróság 4.P.20.132/2020/140. számú ítélet, Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.481/2021/50. számú ítélet, Kúria Pfv.II.21.208/2022/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2868_0_2022_indívány_anonim.pdfIV_2868_0_2022_indívány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.16 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2868_2022.pdfSz_IV_2868_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Pfv.II.21.208/2022/2 of the Curia (parental responsibility)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .