Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00753/2018
Első irat érkezett: 04/25/2018
.
Az ügy tárgya: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése, 35/M. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi adatok)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 14. § c) pontja, 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdése, 14/A. § (1) bekezdés d) pontja, 30. § (7a) bekezdése, 35/F. § (3) bekezdése, 35/H. § (1) bekezdése, 35/I. § (2) bekezdése, 35/J. § (2) bekezdése, 35/M. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint egy közérdekű feladat végrehajtásához a szükséges személyes adatok összegyűjtését a támadott jogszabályi rendelkezés kizárólag olyan módon teszi lehetővé, hogy egyúttal univerzálisan és végérvényesen elvonja a polgárok jogát a jogorvoslathoz, ugyanis személyes adatok állami kezelése során fellépő jogsérelem esetén egyetlen esetben sincs jogorvoslat..
.
Indítványozó:
    Dr. Alexin Zoltán
Támadott jogi aktus:
    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont 5. § (2) bekezdés c) pont 14. § c) pont 21. § (1) bekezdés a) pont
    az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (4) bekezdés 14/A. § (1) bekezdés d) pont 30. § (7a) bekezdés 35/F. § (3) bekezdés 35/H. § (1) bekezdés 35/I. § (2) bekezdés 35/J. § (2) bekezdés 35/M. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_753_0_2018_inditvany_anonimizáltz.pdfIV_753_0_2018_inditvany_anonimizáltz.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.