Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01796/2022
Első irat érkezett: 08/03/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekingatlan kiürítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/04/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.630.214/2021/8. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy budapesti ingatlan parcella használatára jogosult bérlő, akit a kerületi önkormányzat - egy önkormányzati rendelet alapján - felszólított, hogy a parcellát hagyja el, az azon álló épületet pedig ürítse ki. Az önkormányzati rendelet ugyanakkor úgy rendelkezik, hogy azon parcellák esetében, ahol legfeljebb egy, kb. 35 m2-es megfelelő műszaki állapotú felépítmény található, bérleti szerződést köthet az önkormányzat. Az indítványozó ezért sérelmesnek és diszkriminatívnak tartja, hogy - más, hasonló bérlőkkel ellentétben - az önkormányzat számára nem ajánlotta fel a bérleti szerződés megkötését, hanem az ingatlan kiürítésére szólította fel. A felszólításnak nem tett eleget, ezért az önkormányzat keresetet nyújtott be az ingatlan kiürítése és használati díj megfizetése iránt. Az elsőfokú bíróság az ingatlan használata után használati díj megfizetésére kötelezte az indítványozót, ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az indítványozót a parcella kiürítésére és átadására kötelezte. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint - már a hatósági eljárás során - sérült a megkülönböztetés tilalmának és a törvény előtti egyenlőség követelménye, a tisztességes eljáráshoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 42.Pf.630.214/2021/8. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1796_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1796_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .