Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00244/2020
Első irat érkezett: 02/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §, 26. § elleni alkotmányjogi panasz (zajkibocsátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. § alapján - a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §, 26. §. és a Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete megsemmisítését kérte.
A városi jegyző határozatában a sportcentrum vagyonkezelőjét zajvédelmi határérték betartására kötelezte. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot megsemmisítette. Az indítványozó - perbeli felperes - a perbeli alperesi határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A bíróság a az alperesi határozatokat hatályon kívül helyezte és az elsőfokú közigazgatási szervet új eljárás lefolytatására kötelezte. A Kúria az ítéletet hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a tulajdonhoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a Kúria érdemben nem reagált a felülvizsgálati kérelemben foglaltakra, döntését nem indokolta kellően, hanem kizárólag a perbeli alperes egyoldalú, részleges és iratellenes állításaira alapította, annak ellenére, hogy a perbeli ügyben alkalmazandó hatályos jogszabály egyértelműen és objektíven vonatkozik a perbeli jogesetre és szabályozza is azt. .
.
Támadott jogi aktus:
    284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 3. §, 26. §
    Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
XX. cikk
XXI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_244_2_2020_indkieg_anonimizált.pdfIV_244_2_2020_indkieg_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_244_2020.pdfSz_IV_244_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.II.37.669/2018/7 of the Curia and Section 3, Section 26 of the Government Decree No. 284/2007. (X. 29.) Korm. on certain rules applicable to the protection against environmental noise and vibration (noise emission)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.