Ügyszám: IV/00570/2017
.
Első irat érkezett: 02/17/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (név- és jogi nemváltoztatás, menekült)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:06/13/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó iráni állampolgár, akit az illetékes hivatal menekültként ismert el, arra figyelemmel, hogy nemi identitása miatt hazájában üldözésnek volt kitéve. Az indítványozó neme megváltoztatása iránti kérelmet nyújtott be a a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz (BÁH). Kérelmét a hatóság elutasította arra hivatozással, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a nem megváltoztatására irányuló kérelem elbírálására, az "adatváltoztatást" az illetékes anyakönyvvezető "vezeti át" a születési anyakönyvön, azonban az indítványozónak nincs magyarországi szülatési anyakönyvi bejegyzése, ezért az ügy anyakönyvvezetőhöz való áttátelére nincs lehetőség. A végzéssel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyet a bíróság elutasított.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti az emberi méltóságból levezethető névjogot, a transzszexuális személyeknek a nevük és jogi nemük megváltoztatásához való jogot, a diszkrimináció tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_570_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_570_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.06.13 9:00:00 1. öttagú tanács
2018.02.13 10:00:00 Teljes ülés
2018.04.10 10:00:00 Teljes ülés
2018.06.04 13:00:00 Teljes ülés

.
..