Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02104/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.101/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/28/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Járásbíróság 84.Pk.500.809/2020/10. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.101/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó (alapügyben: kérelmező) kapcsolattartás végrehajtása iránt nyújtott be keresetet arra hivatkozva, hogy volt házastársa (kérelmezett) a 2020. március 28-29 és áprilisi 11-12. napján napján esedékes folyamatos kapcsolattartást részére a koronavírus járványra hivatkozással nem biztosította. A kérelmet az elsőfokú bíróság elutasította egyrészt arra hivatkozva, hogy a kérelmet a kapcsolattartás elmaradásában a kérelmezett felróható magatartása nem állapítható meg a kapcsolattartás helye és a fokozott járványügyi kockázat okán. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést - részben eltérő indokolással - helybenhagyta. A másodfokú bíróság is osztotta az elsőfokú bíróság megállapítását, hogy a kapcsolattartási alkalom elmaradása nem róható a kérelmezett terhére. A másodfokú bíróság külön is értékelte a gyermek igazolt légúti megbetegedéseit, amelyek folytán a COVID-19 vírus fokozottabb veszélyt jelent a gyermekre.
Az indítványozó álláspontja szerint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés t) pontja kifejezetten nevesítette, mint a lakóhely elhagyásának alapos indokát, ezért súlyosan téves jogértelmezés a bíróság álláspontja, amely értelmében a rendelet a kapcsolattartási végzés teljesítésének kötelezettségére csak lehetőséget ad. Érvelése szerint a rendelet nem írhatja felül a kapcsolattartásról szóló végzés rendelkezéseit, ellenkezőleg, egyértelművé teszi, hogy a jogalkotó a veszélyhelyzet idején is garantálja a hatályos jogi szabályozás érvényesülését a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása terén. Sérelmezi továbbá, hogy a gyermek légúti megbetegedéseire a kérelmezett korábban soha nem hivatkozott, valamint vitatja, hogy az ténylegesen megnövelné a gyermek veszélyeztetettségét. Az eljárás során hozott döntések a tisztességes eljáráshoz, valamint a magán- és családi élet, otthona, kapcsolattartása tiszteletben tartásához való jogát sértik..
.
Támadott jogi aktus:
  a Debreceni Járásbíróság 84.Pk.500.809/2020/10. számú végzése és a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.101/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2104_6_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2104_6_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2104_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_2104_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.10.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2104_2020.pdfSz_IV_2104_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 1.Pkf.21.101/2020/2 of the Debrecen Regional Court (enforcement of keeping contacts)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .