Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01087/2019
Első irat érkezett: 06/25/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27 § alapján - a Veszprémi Törvényszék 7.P.21.112/2016/17/I. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.094/2017/6/I. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete alaptörvény-ellenségének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - a másodfokú bíróságként eljáró bíróság, az alkotmányjogi panaszban sérelmezett döntés alperese - ítéletével az elsőfokú bíróság által a vádlottra - mint a sérelmezett döntés felperesére - kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését mellőzte és a büntetőeljárást megszüntette; a Kúria a másodfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a vádlottat fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott vagyoni és nem vagyoni kártérítés iránt pert indított az indítványozóval szemben, álláspontja szerint ugyanis az indítványozó ítélete következtében elesett az összbüntetésbe foglalás lehetőségétől (az összbüntetés folyamatos végrehajtására vonatkozó feltétel az indítványozó ítélete miatti szabadlábon töltött időszaka miatt nem teljesül), így meghosszabbodott a letöltendő szabadságvesztés időtartama. Az elsőfokú bíróság - a kérelmezettnél alacsonyabb összeggel, de - megítélte a vagyoni és nem vagyoni kártérítést, az elsőfokú ítéletet a másodfokú bíróság helybenhagyta, a Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
A indítványozó álláspontja szerint az eljárás során hozott bírósági döntések sértik az Alaptörvényben rögzített tisztességes eljáráshoz való jogát, a jogorvoslathoz való jogát, továbbá sértik a jogbiztonságot és a bírói függetlenséget azáltal, hogy az eljáró bíróságok a döntéseiket csak formailag indokolták, az indítványozó védekezését és értékelését figyelmen kívül hagyták. .
.
Indítványozó:
  Fővárosi Ítélőtábla
Támadott jogi aktus:
  a Veszprémi Törvényszék 7.P.21.112/2016/17/I. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.III.20.094/2017/6/I. számú ítélete, valamint a Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1087_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1087_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.10.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  2020.02.18 10:00:00 Teljes ülés
  2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.III.22.641/2017/9 of the Curia (damages caused in the court's scope of competence)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .