Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01744/2018
Első irat érkezett: 11/28/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 20.Bf.669/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés; közszereplő; véleménynyilvánítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 16.B.20.157/2017/17. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.669/2018/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - rendőrségi előállítás során - a becsület csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette az eljáró rendőröket. Az elsőfokú bíróság két rendbeli becsületsértés vétségében 50 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették az Alaptörvény I. cikk (1) bekezdése szerinti emberi méltóságát és a IX. cikk (1) bekezdésében garantált véleménynyilvánítási szabadság elvét, amikor azért vonták felelősségre, mert közfeladatot ellátó személyekkel szemben az intézkedés során, a hatósági működésükkel kapcsolatban fogalmazott meg becsmérlő kifejezéseket. Hivatkozott az Alkotmánybíróság gyakorlatára, miszerint a közhatalmat gyakorló személyekkel szemben a véleménynyilvánításhoz való védelem köre tágabb, mint más személyeknél, így nézete szerint ügyében nem jogszerű a marasztaló döntés..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság 16.B.20.157/2017/17. számú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.669/2018/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1744_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1744_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1744_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1744_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.04.02 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.