Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02375/2022
Első irat érkezett: 10/21/2022
.
Az ügy tárgya: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan helyi védelem alá helyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete 8. pontja 11.1.106. alpontjának alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezéssel Budapest Főváros Önkormányzata védelem alá helyezte az indítványozók tulajdonában álló irodaházat.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével, a XXIV. cikk (1) bekezdésével, valamint a XIII. cikk (1) bekezdésével. A védelem alá helyezésről az Önkormányzat a tulajdonosi illetőséggel rendelkező indítványozókat nem tájékoztatta, így a tervezett változtatásokat nem ismerhették meg, arra nem készülhettek fel, az ingatlan megváltozott jogi státuszához történő alkalmazkodásra nem volt lehetőségük. Az eljárás tehát nem volt átlátható, abban a kiszámíthatóság, megismerhetőség garanciális elemei nem érvényesülhettek. A védettség alá helyezéssel továbbá sérül a tulajdonjog részét képező rendelkezéshez fűződő alapjoguk; álláspontjuk szerint azt a védett ingatlanokra vonatkozó rendeleti korlátozások és többletkövetelmények révén a sérelmezett jogszabály - közérdek hiányában - aránytalanul és szükségtelenül korlátozza, ugyanis az épület nem képvisel olyan építészeti értéket, amely a helyi védettséget indokolttá tenné..
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Főváros Önkormányzat képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 30/2017 (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 8. pont 11.1.106. alpont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2375_2_2022_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_2375_2_2022_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .