Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00590/2019
Első irat érkezett: 03/29/2019
.
Az ügy tárgya: A Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.038/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.038/2019/2. számú végzése, a Kaposvári Járásbíróság 32.Pk.50.402/2018/10. számú végzése és a Pénzügyi Békéltető Testület H-PBT-H-18/2018. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli kérelmező - és a kérelmezett bank között kölcsönszerződés jött létre, a közöttük létrejött elszámolással szemben az indítványozó harmadik alkalommal panasszal élt, és a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) előterjesztett kérelmében kérte annak megállapítását, hogy a bank törvényellenesen számolt el a kamatemelés mértékével, ennek okán a késedelmi kamatokat is jogszabálysértően állapította meg. Kérelmét a PBT határozatával elutasította. A döntés ellen az indítványozó jogorvoslattal élt, kérelmét azonban a Kaposvári Járásbíróság elutasította. A Kaposvári Törvényszék az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a fogyasztói jogokat, a tisztességes eljáráshoz való jogot, a jogorvoslathoz való jogot és a testi lelki egészséghez való jogot. A PBT eljárása és a bank elszámolása jogszabályellenes volt, ezen törvénysértéseket az eljáró bíróságok érdemben nem vizsgálták. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kaposvári Törvényszék 2.Pkf.20.038/2019/2. számú végzése
    Kaposvári Járásbíróság 32.Pk.50.402/2018/10. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_590_0_2019_indítvány. anonim.pdfIV_590_0_2019_indítvány. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.21 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.