Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00217/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.454/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyi jövedelemadó hiány)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.454/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozónál a NAV illetékességgel rendelkező szerve az indítványozó terhére többmillió Ft személyi jövedelemadó hiányt állapított meg, valamint adóbírságot szabott ki annak késedelmi pótlékával együtt. Az indítványozó a döntés ellen fellebbezett, azonban a másodfokú hatóság határozatában az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta. A határozat bírósági felülvizsgálata iránt az indítványozó keresetet terjesztett elő a Győri Törvényszéken, mely a keresetet elutasította. Az indítványozó az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melynek befogadását a Kúria Kfv.I.35.454/2020/2. számú végzésével megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria azzal, hogy nem vizsgálta érdemben a kérelmét, alaptörvény-ellenesen értelmezte a jogszabályokat, így megsértette az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, továbbá döntésével olyan pénzösszegek jövedelemmé minősítését alapozta meg, melyet az indítványozó sosem használt fel saját céljára, ezáltal megsértette az indítványozó tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.I.35.454/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_217_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_217_2_2021_Indkieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_217_2021.pdfSz_IV_217_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.