Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00222/2023
Első irat érkezett: 01/30/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria 1/2022. számú BPJE határozata és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzlefoglalás utáni kamatigény érvényesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria 1/2022. számú BPJE határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri. Továbbá kéri az Abtv. 28. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése alkotmányossága vizsgálatát.
Az indítványozó, mint örökös, az ügy előzményeként előadja, hogy az örökhagyó ellen indított büntetőeljárás során a házkutatás alkalmával talált készpénzt a nyomozóhatóság biztosítási intézkedésként lefoglalta, majd a bíróság elrendelte annak zár alá vételét, melyet a bíróság később feloldott és a készpénzt az örökösöknek kiadni rendelte. Az indítványozó ezt követően polgári pert indított a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a lefoglalt készpénz után járó kamatigénye érvényesítése érdekében.
A legfőbb ügyész a jelen üggyel szorosan összefüggő Kúria Pfv.III.21.047/2020/18. számú végzése kapcsán kezdeményezte a Kúria jogegységi eljárását, amelynek nyomán a Kúria összevont Büntető és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa meghozta a jelen alkotmányjogi panaszban támadott, a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről szóló 1/2022. Büntető-polgári jogegységi határozatot, amely szerint az R.-ben szabályozott kamatigény kizárólag büntetőeljárásban érvényesíthető.
Erre tekintettel a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése a pert megszüntette, melyet a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogegységi határozat sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését, mivel a Pp. 1. § (1) bekezdésével ellentétesen utasította büntetőeljárási útra az igény elbírálását, ezáltal az őt megillető kamatigényt nem érvényesítheti, mert a büntetőeljárás már lezárult, ami a tulajdonhoz való joga sérelméhez vezet. Emellett hivatkozik az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésének és 28. cikkének megsértésére is..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria 1/2022. számú büntető-polgári jogegységi határozata a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről
    Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 4.P.20.360/2022/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_222_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_222_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.