Hungarian
Ügyszám:
.
III/00504/2019
Első irat érkezett: 03/26/2019
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. § elleni bírói kezdeményezés (határidő üzemzavar esetén)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfügesztése mellett - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. § első fordulata megsemmisítését, és a folyamatban lévő perben való alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes keresetet nyújtott be, a bíróság azonban elkésettség miatt az eljárást megszüntette. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte, mivel arra az álláspontra jutott, hogy a keresetet tartalmazó irat benyújtására nyitva álló határidő 2018. szeptember 20-án járt le, tekintettel arra, hogy szeptember 15-én 10 órától 16-án 9 óráig karbantartás miatt az elektronikus ügyintézés szünetelt.
Az eljáró bíró álláspontja szerint a támadott jogszabály a diszkrimináció tilalmába ütközik, mert a szabályozás különbséget tesz a határidők számítása tekintetében az elektronikus eljárásra kötelezettek, vagy az azt választó peres felek és az elektronikus eljárásra nem kötelezett, illetve nem azt választó felek között, amely megkülönböztetésnek nincs alkotmányos indoka. A szabályozás értelmében ugyanis azzal, hogy a jogalkotó a határidőn belül az elektronikus rendszerben fellépő üzemzavar esetére az egyik csoport részére hosszabb határidőt biztosít a határidőhöz kötött cselekmény teljesítésére, megkülönböztetés valósul meg, amely a bíróság álláspontja szerint önkényes, ezért a diszkrimináció tilalmába ütközik ..
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_504_2019_indítvány_anonimizált.pdfIII_504_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Judicial initiative against Section 617 of the Act CXXX of 2016 on the Civil Procedures (time limit in the case of operational breakdown)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.