Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00133/2020
Első irat érkezett: 01/22/2020
.
Az ügy tárgya: A Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Komáromi Járásbíróság 15.P.20.167.2017/37. számú ítélete, valamint a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó személyi kölcsönt igényelt, ami alapján deviza alapú egyedi személyi kölcsönszerződést kötött. Az indítványozó a kölcsönszerződésből eredő törlesztési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, ezért a pénzintézet a szerződést felmondta. A pénzintézet a felmondott szerződésből eredő, devizában nyilvántartott követelést forintkövetelésre váltotta át, elvégezte a devizaalapú kölcsönszerződés vonatkozásában a kötelező törvényi elszámolást, amelynek eredményéről tájékoztatta az indítványozót, aki az ellen jogorvoslattal nem élt, így az felülvizsgáltnak minősült. A pénzintézet tartozás megfizetése iránt pert indított az indítványozóval szemben. Keresetének az elsőfokú bíróság helyt adott, az indítványozót - többek között - tőke és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok védekezési indokát nem bírálták el, az árfolyamkockázatról való kellő időben történő tájékoztatás teljesítését vagy nem teljesítését a bíróságok önkényesen mérlegelték, ami a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, a hatékony jogorvoslathoz való joga és a tulajdonjoga sérelmét okozta, valamint sérült a törvény előtti egyenlőség elve..
.
Támadott jogi aktus:
    a Komáromi Járásbíróság 15.P.20.167.2017/37. számú ítélete, valamint a Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_133_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_133_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.