Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01081/2019
Első irat érkezett: 06/24/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.597/2016/8. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó a Magyar Állam tulajdonában álló, egykori katonai repterét üzemeltette. A felek között létrejött bérleti jogviszony - Állam által kezdeményezett - megszűnésekor az indítványozó által összeállított költségkövetlést nem ismerte el az állami vagyonkezelő, ezért az indítványozó követelései érvényesítése céljából fizetési meghagyásos eljárást indított, ami perré alakult.
A perben az elsőfokú bíróság közbenső ítéletében megállapította, hogy az MNV Zrt. azáltal, hogy abban a hiszemben tartotta az indítványozót, hogy pályázatot fog kiírni a repülőtér hosszútávú üzemeltetésére az indítványozót arra indította, hogy az ideiglenes hasznosítási szerződést aláírja és a repülőtér üzemeltetését ellássa, ezért az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére kötelezte az MNV Zrt.-t.
A Fővárosi Ítélőtábla támadott ítéletével a közbenső ítéletet megváltoztatta és a keresetet elutasította a követelés elévülésére hivatkozással. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági döntésekkel sérült az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésben garantált alkotmányos tulajdonhoz való joga (jogos várományhoz való jog), a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való joga, továbbá a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga (különösen a bírósághoz fordulás joga és a fegyverek egyenlőségéhez való joga), mivel a bíróságok önkényesen a jogszabályokkal ellentétesen megállapították a követelése elévülését, így elzárták az indítványozót, hogy a követelését bíróság előtt érvényesíthesse. Továbbá szerinte önkényes jogalakalmazással állapították meg a biztatási kárkötelem hiányát is, megfosztva indítványozót a várománya megszerzésétől. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.597/2016/8. számú ítélete
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1081_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1081_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.26 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .