Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01613/2022
Első irat érkezett: 07/11/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/03/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 21.P.25.192/2014/180-II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók, mint alperesek ellen a felperes keresetet indított végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránt. A perbeli végrendeletet szakértői vizsgálatnak vetette alá a bíróság, azonban jegyzőkönyv felvétele nélkül olyan szakértő kirendelésére került sor, akit felperes jelölt meg, az indítványozók tiltakozása ellenére. A szakértő a végrendeletet elvesztette, azt nem szolgáltatta vissza, így indítványozók esélyt sem kaptak az ellenbizonyításra, megfosztották őket a jogérvényesítés és a joggyakorlás lehetőségétől. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy egy korábban készült holográf írásbeli magánvégrendelet érvényes és a felperes az örökös. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett rendelkezéseit megváltoztatta és a felperes keresetét teljes egészében elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozók véleménye szerint a bírói döntések az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogukat sérti.
Az indítványozók álláspontja szerint a magyar eljárásjogban és a bíróságok gyakorlatában nem érvényesülnek azok az alapvető garanciák, amelyek minden körülmények között szavatolják a szakértők átlátható, nyomon követhető és jogállami eljárását, mely a fair trial követelményének egyik lényegi eleme, hiszen a bíróságok gyakorta alapozzák az ítéletüket a szakértői véleményekre. A támadott bírói döntések kirívóan tisztességtelenek, az indítványozók perbeli joggyakorlását és jogérvényesítését objektíve lehetetlenné tevő eljárásban születtek. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 21.P.25.192/2014/180-II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1613_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1613_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .