Ügyszám: IV/00355/2016
.
Első irat érkezett: 02/23/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyféli jogállás, perindítási jogosultság igazolása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27.§-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint az alapügyben eljárt hatóság megsértette a fegyveregyenlőség elvét és a tisztességes eljárás követelményét azzal, hogy az eljárásba annak ellenére nem vonta be az indítványozót, hogy a határozat rá vonatkozó értékítéletet és megállapításokat tartalmaz. Álláspontja szerint a hatóság tényállástisztázási és indokolási kötelezettségének sem tett eleget, mivel az ügyben bizonyítást nem folytatott le.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy az eljárt bíróság támadott határozatában megállapította, hogy az indítványozó perindítási jogosultsága nem nyert igazolást és a keresetét elutasította, jogszabálysértő módon elzárta a jogorvoslathoz való jogától. Állsápontja szerint ennek okán nem volt lehetősége - az ügy alapjául szolgáló közigazgatási határozattal szemben - az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt jogait érvényesíteni, ezért a támadott bírói döntés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében, valamint XXIV. cikk (1) bekezdésében foglaltakat..
.
Indítványozó:
    Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés d) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_355_2_2016_ind_kieg.pdfIV_355_2_2016_ind_kieg.pdfIV_355_0_2016_inditvany.pdfIV_355_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..