Ügyszám: IV/00235/2018
.
Első irat érkezett: 02/12/2018
.
Az ügy tárgya: A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 114/A. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kielégítési jog megnyílta)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 114/A. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonát érintően a végrehajtást kérő kérelme alapján végrehajtási eljárás indult.
A végrehajtó értesítését követően a jelzálogjogosult kérelmet terjesztett elő a kielégítési joga megnyíltának megállapítása és a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásának engedélyezése iránt. A Tiszafüredi Járásbíróság 1106-7.Vh.71/2017/9. számú végzésével megállapította a jelzálogjogosult kielégítési jogának megnyíltát és engedélyezte a végrehajtási eljárásba való bekapcsolódását.
A bíróság végzését nem küldte meg az adósnak (indítványozónak), aki csak a jelzálogjogosult tájékoztató leveléből értesült annak tartalmáról. az indítványozó ezt követően beadvánnyal fordult a bírósághoz. A Tiszafüredi Járásbíróság 1106-7.Vh.71/2017/10. számú végzésével tájékoztatta az adóst (indítványozót), hogy a végrehajtási eljárás Vht.) 114/A. § (4) bekezdése alapján a végrehajtást kérő, az adós és a jelzálogjogosult között van folyamatban.
Az indítványozó álláspontja szerint hátrányos megkülönböztetést jelent, és sérti a jogorvoslathoz való jogot, hogy a Vht. 114/A. § szerinti kielégítési igény esetén a végrehajtható közokirat tartalmi ellenőrzésére, a követelés összegszerűségének adós általi vitatására nem kerülhet sor..
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 114/A. § (4) bekezdés
    Tiszafüredi Járásbíróság 1106-7.Vh.71/2017/9. számú végzés
    Tiszafüredi Járásbíróság 1106-7.Vh.71/2017/10. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_235_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_235_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.11 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..