Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01868/2019
Első irat érkezett: 11/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1323/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1323/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 5.Bv.175/2018/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A fogvatartott indítványozó az alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt kártérítési kérelmet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság 2011. augusztus 26. naptól 2017. január 24. napjáig tartó fogvatartási időszak vonatkozásában egyéb törvényes útra utasította a kérelmet, 2017. január 24. és 2017. december 15. napja közötti időszakra kártalanítást állapított meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta azzal, hogy érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmet a meg nem ítélt időszak vonatkozásában azon indoklással, hogy a Bv. tv. 10/A. § (4) bekezdése szerinti 6 hónapos jogvesztő határidőn belül kellett volna a kérelmet előterjesztenie az indítványozónak.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság tévedett amikor a 2017. január 1. napján hatályba lépett jogszabály alapján a hatálybalépést megelőzően követeli meg a 6 hónapos jogvesztő határidő megtartását, és az indítványozó kártalanítási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert döntése meghozatala során a vonatkozó jogszabályt tévesen értelmezte, és ezzel megsértette az Alptörvényben biztosított IV. cikk (4) bekezdését és XXVIII. cikk (1) bekezdését a visszaható hatályú jogalkalmazással..
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1323/2019/2. számú végzése
    Szegedi Törvényszék Bv. Csoportja 5.Bv.175/2018/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV.1868_2019_ ind. anonim.pdfIV.1868_2019_ ind. anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.