Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01366/2021
Első irat érkezett: 05/14/2021
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata ("és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik") elleni alkotmányjogi panasz (engedély nélküli hajóvezetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/28/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/30/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a és 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata ("és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik") alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó Horvátországban szerzett nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítványt, mellyel a Tiszán hajózott saját hajóján. Az illetékes hatóság igazoltatta, majd feljelentést terjesztett elő vele szemben arra hivatkozással, hogy az okmány alapján Magyarországon nem jogosult kishajó vezetésére. A szabálysértési hatóság pénzbírságot szabott ki vele szemben. Az indítványozó jogi képviselője útján kifogást nyújtott be, melynek következtében a Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzésével a víziközlekedési szabályok megsértése miatt indult eljárást megszüntette, az engedély nélküli vezetés miatt indult eljárásban pedig figyelmeztetés intézkedést alkalmazott az indítványozóval szemben.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság döntésével megsértette számos alapjogát, többek között az emberi méltósághoz, a tulajdonhoz, illetve a törvény előtti egyenlőséghez való jogát, valamint a diszkrimináció tilalmára és az ártatlanság vélelmére vonatkozó szabályokat.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata ("és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik")
    A Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1366_3_2021_ind_kieg_anonim.pdfIV_1366_3_2021_ind_kieg_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.30 9:15:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 15.Szk.9164/2020/5 of the Szolnok District Court and the second phrase (“and has a residence in the certificate issuing state”) of section 9/C (c) of the Decree No. 15/2001. (IV. 27.) KöViM on shipping qualifications (unauthorised navigation of a ship)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.