Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02110/2022
Első irat érkezett: 09/15/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (áru hamis megjelölése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/23/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/18/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását, és az első- és másodfokú ítéletekre kiterjedő hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság megismételt eljárásban hozott ítéletével az indítványozót mint I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett áru hamis megjelölése bűntettében, társtettesként elkövetett engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység bűntettében, társtettesként elkövetett rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntettében és folytatólagosan társtettesként elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt fegyházbüntetésre, pénzbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélte. A másodfokú bíróság az indítványozó vonatkozásában kiszabott büntetést enyhítette. A jogerős ítélet ellen - többek között - az indítványozó védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt. A Kúria végzésével az első- és másodfokú ítéleteket hatályban fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a Kúria olyan eljárásjogi kategóriával (hallgatólagos végzés) legalizálta az elsőfokú bíróság nyilvánvaló mulasztását, melyet a büntetőeljárásról szóló törvény nem ismer. Nézete szerint a megismételt eljárásban olyan tanácselnök járt el, akire a bíróság ügyelosztási rendje szerint ezen ügycsoportba tartozó eljárást kiszignálni nem lett volna lehetőség, továbbá a bíró egyéb okból is elfogult volt, ezért sérült a független, pártatlan bírósághoz való jog. Érvelése szerint a tisztességes eljáráshoz való joga azon okból is sérült, hogy az eljárás befejezésére a legsúlyosabb büntetési tételű bűncselekmény esetében is az elévülési időt meghaladóan, az ésszerű határidőt meghaladóan került sor..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése
  Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete
  Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2110_2_2022_indítvány.egys.szerk.anonim.pdfIV_2110_2_2022_indítvány.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.18 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.I.274/2021/14 of the Curia (false product-marking)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .