Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02706/2022
Első irat érkezett: 12/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.382/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyház technikai számának visszaállítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/22/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.382/2022/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 107.K.704.001/2021/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2012. január 1-jén - az Ehtv. hatálybalépésével - elveszítette egyházi státuszát. Az Alkotmánybíróság a 6/2013. (III. 1.) AB határozattal visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az Ehtv. több rendelkezését és kimondta, hogy az indítványozó az egyházi jogállását nem veszítette el. Ezt követően 2013-ban az indítványozó egyházi elismerési eljárást kezdeményezett az illetékes miniszternél, az eljárás azonban a törvény erejénél fogva megszűnt. Ezt követően az indítványozó - az Ehtv. új rendelkezései alapján - a Fővárosi Törvényszék előtt ismét kezdeményezte az egyházkénti nyilvántartásba vételt. Az indítványozó a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási egyesület, majd később bejegyzett egyház lett.
Az indítványozó a vallási egyesületként történő bejegyzésre tekintettel kérte az adóhatóságtól a technikai szám visszamenőleges kiadását, melynek alapján jogosult a felajánlott 1%-os adóbefizetésekből való részesülésre.
Az adóhatóság tájékoztatta az indítványozót, hogy technikai száma 0444, ugyanakkor a technikai szám 2012. május 20. napjára visszamenőleges kiadására vonatkozó kérelmét elutasította. A határozat ellen az indítványozó fellebbezett. A másodfokú hatóság határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó a határozat ellen keresettel élt. A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó szerint a bírósági döntések sértik az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdését, mely szerint az állam együttműködik a vallási közösségekkel. Álláspontja szerint az állam és az egyház közötti együttműködés hatályosan nem szűnt meg, és egyházként mindvégig teljesítette a jogosultság feltételeit, ennek következtében alaptörvény-ellenes az 1%-os adóbefizetésekből való részesülésre való jogosultság folytatólagosságának el nem ismerése a hatóságok illetve a bíróság részéről..
.
Indítványozó:
  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.I.35.382/2022/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 107.K.704.001/2021/9. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VII. cikk (4) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2706_2_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2706_2_2022_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .