Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01002/2013
Első irat érkezett: 06/26/2013
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/08/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete, és a Fővárosi Törvényszék 69.P.23.736/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó közérdekű adatok kiadása iránt kérelmet nyújtott be a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-hez, amely az adatszolgáltatást - banktitokra hivatkozással - teljes egészében megtagadta. Az indítványozó ezt követően bírósághoz fordult. A bíróság első- és másodfokon is elutasította a keresetet.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében biztosított közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, ugyanis - nézete szerint - a banktitkot az Infotv. alkalmazásában az üzleti titok egyik speciális esetének kellene tekinteni, melynek megismerhetőségére a Ptk. 81. § (3) bekezdését kell alkalmazni..
.
Indítványozó:
  Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 69.P.23.736/2012/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1002_0_2013_anonimizalt.pdfIV_1002_0_2013_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.03.08 8:30:00 1. öttagú tanács
  2016.04.19 9:30:00 Teljes ülés
  2017.07.04 10:00:00 Teljes ülés
  2018.04.10 10:00:00 Teljes ülés
  2018.04.17 11:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 2.Pf.22.339/2012/4 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (access to data of public interest)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .