Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01002/2013
Első irat érkezett: 06/26/2013
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
03/08/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete, és a Fővárosi Törvényszék 69.P.23.736/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó közérdekű adatok kiadása iránt kérelmet nyújtott be a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-hez, amely az adatszolgáltatást - banktitokra hivatkozással - teljes egészében megtagadta. Az indítványozó ezt követően bírósághoz fordult. A bíróság első- és másodfokon is elutasította a keresetet.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében biztosított közérdekű adatok megismeréséhez való jogot, ugyanis - nézete szerint - a banktitkot az Infotv. alkalmazásában az üzleti titok egyik speciális esetének kellene tekinteni, melynek megismerhetőségére a Ptk. 81. § (3) bekezdését kell alkalmazni..
.
Indítványozó:
  Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 69.P.23.736/2012/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1002_0_2013_anonimizalt.pdfIV_1002_0_2013_anonimizalt.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Ítélőtábla támadott ítélete
  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
  alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó
  közérdekű adatok kiadása iránt kérelmet nyújtott be a Magyar Fejlesztési Bank
  Zrt.-hez (MFB), amely az adatszolgáltatást banktitokra hivatkozással
  megtagadta. Az indítványozó ezt követően bírósághoz fordult. A bíróság első- és
  másodfokon is elutasította a keresetét. Az indítványozó álláspontja szerint az
  ítéletek megsértették a közérdekű adatok megismeréséhez való jogát, ugyanis
  nézete szerint a banktitkot az üzleti titok egyik speciális esetének kellene
  tekinteni, amelynek megismerhetőségét biztosítani kell. Az Alkotmánybíróság
  határozatában megállapította, hogy a banktitok törvényi fogalmából
  megállapítható, hogy a banktitok és az üzleti titok eltérő titokfajták. A
  banktitok lényegében a bankkal szerződést kötő ügyfeleket védi, míg az üzleti
  titok, amely egy szervezet (a jelen esetben: bank) tevékenységi körébe tartozó
  szolgáltatásokra vonatkozik, annak piaci helyzete védelmével és működésével van
  összefüggésben. E szempontokra is figyelemmel az üzleti titokra vonatkozó
  szabályokat nem lehet automatikusan kiterjeszteni a banktitokra. A korábban
  hatályos hitelintézeti törvény a jelenleg hatályos szabályozással egyezően
  kizárólag az üzleti titok körében rendelkezik úgy, hogy „[n]em lehet üzleti
  titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok
  nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben
  meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség esetén.” Ilyen
  rendelkezést a szabályozás a banktitokkal összefüggésben nem tartalmaz. Ezekre
  tekintettel az alkotmányjogi panasszal támadott bírói döntést meghozó
  bíróságoknak nem volt mérlegelési lehetősége abban a kérdésben, hogy a
  banktitoknak minősülő adatok kiadására kötelezze az MFB-t. Az Alkotmánybíróság
  ezért a támadott ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.03.08 8:30:00 1. öttagú tanács
  2016.04.19 9:30:00 Teljes ülés
  2017.07.04 10:00:00 Teljes ülés
  2018.04.10 10:00:00 Teljes ülés
  2018.04.17 11:00:00 Teljes ülés
  2023.03.07 10:00:00 Teljes ülés
  2023.03.28 10:00:00 Teljes ülés
  2023.04.18 10:00:00 Teljes ülés
  2023.05.09 10:00:00 Teljes ülés

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1002_2013.pdfSz_IV_1002_2013.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 2.Pf.22.339/2012/4 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (access to data of public interest)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .