Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00545/2020
Első irat érkezett: 03/06/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése iránti per; tisztességtelen eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - egy sportszövetség, a perbeli alpereres elnökségi tagjaként - kölcsönt nyújtott az alperesnek, amelyet az alperes felszólítás ellenére sem fizetett vissza. Az indítványozó a kölcsön megfizetése iránt keresetet nyújtott be, keresetét az elsőfokú bíróság elutasította. Az indítványozó fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltozatta és a kölcsönösszeg visszafizetésére kötelezte az alperest. A jogerős ítélet ellen az alperes a Kúriához fordult, a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét hagyta helyben.
Az indítványozó sérelmezi, hogy - kereseti kérelem nélkül - egy elszámolási per körére tartozó bizonyításra kötelezte az elsőfokú bíróság; álláspontja szerint a bíróság túlterjeszkedett a felek kereseti kérelmén, így megsértette a kérelemhez kötöttség elvét és a felek önrendelkezési jogát. Azáltal, hogy a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, megvalósult a tisztességes eljáráshoz való alapjogának sérelme..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_545_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_545_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.