Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00577/2016
Első irat érkezett: 03/24/2016
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/08/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete alptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvényes bíróhoz való jog követelményét sértő, érdemi indokolás nélküli OBH elnöki kirendelés következtében ügyében jogellenesen - jogszabályi hatáskör és illetékesség hiányában - megalakított bírói fórum járt el, ezért a támadott határozat sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogát.
Az indítványozó álláspontja szerint a kirendelés következtében olyan bírói testület került ítélkezői pozícióba, amely az alapügyben eljárt bírósággal azonos szinten működik, továbbá jogorvoslati lehetőség a kirendelésről szóló döntéssel szemben nem volt számára biztosítva, a támadott bírói döntés ezért is sérti a jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés d) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_577_2_2016_ind_kieg.pdfIV_577_2_2016_ind_kieg.pdfIV_577_0_2016_inditvany.pdfIV_577_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .